Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

PROJEKTY CPHR


- Background on monitoring labour market developments in the EU and the key role of employment services
/ účasť v medzinárodnom projekte monitorovania európskeho pracovného trhu (European Vacancy Monitor)

- Centrum sociálneho dialógu / účasť v Zbore expertov za MPSVR, vypracovanie odborných štúdií

- asisp

- Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)

- European Employment Observatory

- Správa o miléniových rozvojových cieľoch za SR

- Národná správa o ľudskom rozvoji - Slovensko 2001-2002

- Rozšírenie EÚ a jeho dopad na sociálnu politiku a trh práce v kandidátskych a nekandidátskych krajinách

- Štúdia o systémoch sociálnej ochrany v 13. kandidátskych krajinách

- Národná správa o ľudskom rozvoji - Slovensko 2000

- Podnikateľská aliancia Slovenska

- Rozšírenie EÚ: Dopady na obchodnú bilanciu

 
Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010