Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

Správa o miléniových rozvojových ciežoch za SR

Trvanie projektu: august 2003 - apríl 2004

Sponzor: UNDP

Základné informácie o projekte: Regional Baseline MDG Report for 4 EU Accession countries: the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Slovenia (angl.)

Miléniová deklarácia: United Nations Millennium Declaration (angl.)

Miléniové ciele: Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals)

Správa o miléniových rozvojových ciežoch

 

 

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

Š CPHR 1996 - 2010