Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

PROJEKTY CPHR

European Employment Observatory

Európske observatórium zamestnanosti - účasť v európskej sieti odborníkov na problematiku trhu práce - SYSDEM (pre Európsku Komisiu, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu)

 

 

 

 


 
Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010