Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

SEMINÁRNE BULLETINY

Transparentnosť v ekonomike SR II., Bratislava, 28.apríl 1999 

prednášajúci: David P. Frankel, Federálna obchodná komora USA 
Karen Paul, Floridská medzinárodná univerzita, USA 
Agu Lauis, Inštitút Jaana Tönissona, Estónsko 
Dmitrij Makarov, Transparency International, Ruská federácia  

Transparentnosť v ekonomike SR II., Bratislava, 5.marec 1999 

prednášajúci: Milan Banas, KPMG Slovensko 
Ján Badžgoň, Castor & Pollux, a.s. 
František Filaga, Colné riaditeľstvo SR 
Viera Hajnovičová, Milan Olexa, Infostat, Štatistický úrad SR 
Peter Klobušnický, Najvyšší kontrolný úrad SR 
Zlatica Knoteková, Ústredné daňové riaditeľstvo 
Dušan Stanek, Právnická fakulta UK 
Ján Vittek, Úrad finančnej polície SKFP PPZ 

Transparentnosť v ekonomike SR II., Bratislava, 21.september 1998 

prednášajúci: Eugen Jurzyca, Centrum pre hospodársky rozvoj 
Jiří Vlach, ÚEOS - Komercia, a.s. 
Emília Sičáková, Centrum pre hospodársky rozvoj 
Ján Fülle, Slovenský syndikát novinárov 
Vladimír Bačišin, Národná Obroda 

Transparentnosť v ekonomike SR II., Bratislava, 17.december 1997 

prednášajúci: Mikuláš Bakay, Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 
Ivan Mikloš, M.E.S.A. 10 
Ivan Turský, Ministerstvo hospodárstva SR 
Ján Oravec, Nadácia F.A. Hayeka 

Transparentnosť v ekonomike SR I., Bratislava, 6.október 1997 

prednášajúci: David P. Frankel, Federálna obchodná komisia, USA 
Anke Freibert, SIGMA, OECD 
Harald Fuhr, Svetová banka, USA 
Antoni Z. Kaminski, Výskumné centrum Adama Smitha, Poľsko 
Jeremy Pope, Transparency International, Nemecko 

Podpora bytovej výstavby v Slovenskej Republike, Bratislava, 16. september 1997 

prednášajúci: Jaroslava Zapletalová, Inštitút bývania 
Ján Závodný, Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 
Viktória Múčková, odbor bankových a finančných produktov, IMFŠ, NBS 
Reinhard Daniel, Ministerstvo pre bývanie, výstavbu miest a dopravu v spolkovej krajine
Sasko-Anhaltsko, Nemecko 
Miloš Blanárik, Združenie stavebných podnikateľov Slovenska 
Luboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj 

Rodinkárska privatizácia, Bratislava, 15.november 1996 

prednášajúci: Takashi Shirasu, The Sasakawa Peace Foundation, Japonsko 
Anton Marcinčin, Centrum pre hospodársky rozvoj 
Daniela Zemanovičová, Centrum pre hospodársky rozvoj 

Privatizácia strategických podnikov v SR, Bratislava, 23. február 1996

prednášajúci: David P. Frankel, FTC, USA 
Terézia Hrnčířová, Ministerstvo priemyslu a obchodu, ČR 
Ivan Major, Centrum pre inštitucionálne štúdie, MR 
Maciej Grabowski, Gdaňský inštitút pre trhovú ekonomiku, PR 
Eugen Jurzyca, Centrum pre hospodársky rozvoj 

Mapovanie a podpora privatizácie v SR, Bratislava, 12. december 1995

prednášajúci: Viliam Vaškovič, Inštitút liberálnych štúdií 
Ivan Mikloš, MESA 10 
Mária Kolaříková, BKF 
Anton Marcinčin, CERGE-EI, Česká republika 
Jan Mládek, Český inštitút aplikovanej ekonómie

Regulácia bankrotov v SR II., Bratislava, 27. október 1995

prednášajúci: Daniela Zemanovičová, Centrum pre hospodársky rozvoj 
Iraj Hashi, Staffordshire University, Veľká Británia 
Uwe Siegmund, The Kiel Institute of World Economics, Nemecko 
Eva Balcerowicz, Center for Social and Economic Research 

Regulácia bankrotov v SR, Bratislava, 26. jún 1995

prednášajúci: Brigita Schmögnerová, poslankyňa NR SR 
Blažena Hirnerová, Krajský súd 
Rudolf Tkáčik, TriP 
Ján Pšenčík, VÚB 
Konrád Vrba, správca konkurznej podstaty 

Nákladná cestná doprava v SR, Bratislava

prednášajúci: Pavol Reich, Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR 
Pavel I. Mosný, Apex 
Vladimír Tikl, Centrum pre hospodársky rozvoj 

Regulácia energetiky a telekomunikácií v transformujúcich sa krajinách strednej a vých. Európy, Bratislava

prednášajúci: Marius Schwartz, Rada ekonomických poradcov prezidenta USA 
Piotr Jasinski, Oxford University 
Paul Welfens, University of Potsdam, Nemecko 
Zdenek Hrubý, Jiří Suk, Ekonomický inštitút ČAV 
Eugen Jurzyca, Centrum pre hospodársky rozvoj 
Andrej Juris, Centrum pre hospodársky rozvoj 

Privatizácia a štruktúra bankového sektora v SR, Bratislava, 28. február 1995

prednášajúci: Eric Johnson, CIPE 
Armando D'Amico, EBRD 
Anna Pilková, Poľnobanka 
Dušan Preisinger, Národná banka Slovenska 
Ľudovít Krajčovič, Asociácia investičných spoločností a fondov 
Peter Prokopčák, Agroinvest 
Daneš Brzica, SAV 
Pavol Erben, Anton Novák - Bláha, Erben, Novák&Partneri
Ľubomír Dolgoš, Združenie podnikateľov Slovenska 
David Frankel, Ministerstvo pre správu a privatizáciu nár. majetku SR 
Dušan Drahovský, Terno 
Tatiana Spišiaková, Horizont 

Privatizácia v Českej republike, Bratislava, 12. december 1994

prednášajúci: Ján Mládek, Český inštitút aplikovanej ekonómie 

Rozvoj kapitálového trhu, Bratislava, 23. november 1994

prednášajúci: Ladislav Vaškovič, VÚB Invest 
Vladimír Rajčák, Prvá slovenská investičná spoločnosť 
Pavel Prokopčák, Agroinvest 
Marián Sásik, Burza cenných papierov 
Anton Legéň, Bratislavská opčná burza 
Juraj Renčko, Slovenská akadémia vied 
Tom Bridle, Financial Services Volunteer Corps 

Rozvoj bankového sektora na Slovensku, Bratislava, 14. september 1994

prednášajúci: Štefan Adamec, Národná banka Slovenska 
Roberto Rocha, Svetová banka 
Ľudovít Pósa, Poľnobanka 
Vincent Šinský, Interbanka, Česká republika 
Peter Korvin, Creditanstalt 
Vladimír Valach, Credit Lyonnais Bank 
Štefan Veselovský, Slovenská kreditná banka

Privatizácia v Poľsku a Maďarsku, Bratislava, 22. jún 1994

prednášajúci: Maciek Grabowski, Gdaňský inštitút pre trhovú ekonómiu 

Ekonomická transformácia v strednej a východnej Európe, Bratislava, 22. jún 1994

prednášajúci: Jeffrey Sachs, Harvard University

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010